Direct naar de inhoud.

Belangen in beeld

Aan de hand van een analyse of quickscan brengen we de vraagstukken en het te betrekken publiek intern en extern in beeld.

puurpubliek_analyse
"Het begint bij het goede beeld"

Omgevingsanalyse

Elk vraagstuk begint bij een gedegen analyse, om het geheel goed in beeld te krijgen. Dat varieert van een snelle quickscan tot een diepgaand en grondig onderzoek. Zo maken wij ook inzichtelijk welke belangen en welke belangengroepen (intern en extern) relevant zijn. Uiteraard reiken we hierbij scenario’s en/of een plan van aanpak aan, om te komen tot effectieve interactie, consultatie en participatie.

Intern wordt de cultuur aangesloten bij de ambities van uw organisatie. Extern wordt het eigen imago en het vertrouwen van het publiek in uw organisatie vergroot.

Referenties

Hier op een rijtje onze referenties

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact