Direct naar de inhoud.
"Het begint bij het goede beeld"

Strategie

Omgevingsanalyse – belangen in beeld

De beantwoording van elk organisatievraagstuk begint bij een gedegen analyse, om het geheel écht goed in beeld te krijgen. Dat varieert van een snelle QuickScan tot een diepgaand en grondig onderzoek. Zo maken wij inzichtelijk welke belangen en welke belangengroepen (intern en extern) relevant zijn. Uiteraard reiken we hierbij scenario’s en/of een plan van aanpak aan, om te komen tot effectieve interactie, consultatie en participatie.

Intern wordt aangegeven hoe de ambities van uw organisatie aansluiten bij de (gewenste) cultuur, het (gewenste) gedrag en de (gewenste) houding. Extern wordt hiermee het eigen imago en de reputatie vergroot, net als het vertrouwen van het publiek in uw organisatie.

puurpubliek-bewustzijn-koers-bestuur-en-belanghebbenden

Interactiestrategie – complete dynamiek

We ontwikkelen een strategie, die aansluit bij de visie en koers van uw organisatie én het karakter of belangen van uw doelgroepen. Als onafhankelijke partij regisseren we bij de juiste aanpak voor doeltreffende interactie.

Dit levert goede inzichten op hoe om te gaan met diverse belanghebbenden. Op basis hiervan wordt een eigen en gedragen visie en boodschap geformuleerd. Deze kan zowel intern als extern worden gedeeld en uitgedragen.

Het samenspel is gericht op het bereiken van draagvlak voor beleid en besluiten. De besluitvorming en het beleidsproces is intern bekend bij en gedeeld met bestuurders, beleidsmakers en medewerkers. Extern draagt het bij aan het begrip en het vertrouwen onder de juiste doelgroepen.

puurpubliek_interactiestrategie

Consultatie- & participatietrajecten – prettige regie

Als onafhankelijk expert halen we informatie op bij de juiste kennisbronnen en belanghebbenden, Zo laten we ze constructief meedoen aan en meedenken bij een goed georganiseerde dialoog.  Met co-creatie en participatiesessies gebruiken we het collectief denkvermogen en toetsen we het draagvlak.

Zo wordt een volledige basis gelegd voor succesvol en effectief beleid en besluitvorming, op basis van de bereikte consensus.

puurpubliek_consultatie
WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact