Direct naar de inhoud.

Belangen in beeld

Een goede strategie vormt de basis voor succesvol en effectief beleid én besluitvorming. Onze dienstverlening hiervoor bestaat uit:

  • Het uitvoeren van een omgevingsanalyse
  • De ontwikkeling van een interactiestrategie
  • Consultatie- en participatietrajecten

Afspraak maken Meer informatie

Lajenda Garst & Gert Klooster
Consultants

Strategie

Voor het verbinden van de visie van een organisatie, is een strategie nodig. In onze aanpak voeren we een omgevingsanalyse uit, ontwikkelen we vervolgens een strategie en coördineren we consultatie- en participatietrajecten.

Omgevingsanalyse

Om alle belangen in beeld te krijgen, begint de beantwoording van elk organisatievraagstuk met een gedegen analyse. Met een snelle QuickScan of een uitgebreid onderzoek brengen we belangengroepen in kaart en maken we belangen inzichtelijk. De uitkomsten gebruiken we voor het uitwerken van scenario’s en/of een plan van aanpak richting.

Intern tonen we aan hoe de ambities van de organisatie aansluiten bij de (gewenste) cultuur, het (gewenste) gedrag en de (gewenste houding). Daarnaast worden extern de uitkomsten gebruikt om het imago van de organisatie te bevorderen.

puurpubliek-bewustzijn-koers-bestuur-en-belanghebbenden

Interactiestrategie

We ontwikkelen een strategie, die aansluit bij de visie en koers van de organisatie én het karakter of de belangen van de doelgroepen. We begeleiden in de aanpak voor doeltreffende interactie. Nieuwe inzichten tonen hoe om te gaan met diverse belanghebbenden. De visie en boodschap die we formuleren, kan intern en extern gedeeld worden.

We richten ons op het creëren van draagvlak voor beleid en besluiten. Intern is de besluitvorming en het beleidsproces bekend bij bestuurders, beleidsmakers en medewerkers. Extern draagt het binnen de doelgroepen bij aan begrip en vertrouwen.

puurpubliek_interactiestrategie

Consultatie- en participatietrajecten

Om de volledige basis te leggen voor succesvolle en effectieve beleids- en besluitvorming, halen we informatie op bij verschillende kennisbronnen en belanghebbenden. We laten ze constructief deelnemen en meedenken aan een goed georganiseerde dialoog. Door co-creatie en participatiesessies maken we gebruik van het collectief denkvermogen en toetsen we het draagvlak.

puurpubliek_consultatie

Even overleggen?

Ondersteuning nodig bij effectieve besluitvorming ? Onze consultants denken graag met je mee!

Contact
Of neem contact op: 0599 658 825 info@puurpubliek.nl

Lajenda Garst & Gert Klooster
Consultants

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact