Direct naar de inhoud.

Circulus

Voor 9 gemeenten in Oost-Nederland is Circulus actief als afvalbeheerder en voert werkzaamheden uit in de openbare ruimte. Als duurzaam dienstenbedrijf houdt het zich onder andere bezig met afvalinzameling, groenonderhoud, bewonersparticipatie, arbeidsparticipatie en educatie. Hun doel: het leveren van maatschappelijke meerwaarde aan alle belanghebbenden in de regio voor een mooie en aantrekkelijke wereld waarin het prettig is om in te leven. Om die reden bestaat een deel van de medewerkers die afkomstig zijn vanuit het sociaal domein.

Circulus

Maatschappelijke impact van betekenis

Een project van formaat

Circulus heeft de ambitie om hun sociale impact te vergroten. Om daaraan bij te dragen, ontvingen wij maar liefst vier specifieke opdrachten. Opdrachten die ons een unieke kans boden om de organisatie op verschillende fronten te ondersteunen in hun missie:

  • Een onderzoek voor het verkennen van kansen en uitbreidingsmogelijkheden van sociale werkplaatsen naar demontagehallen;
  • Marktonderzoek naar kringloopwinkels in de regio;
  • Het ontwikkelen van projectplannen gericht op jeugd- en jongerenwerk in Doesburg;
  • En het onderzoeken van nieuwe vormen van sociale werkzaamheden in de regio.

In grote lijnen hebben we voor elke opdracht dezelfde werkwijze gehanteerd. Eerst een solide structuur neerzetten en vervolgens alle ontvangen informatie onderzoeken. Daar waar informatie ontbrak, hebben we verder gezocht. Zo doken we voor de demontagehallen diep in de mogelijkheden van producthergebruik en recycling, en onderzochten we de meest kansrijke producten voor demontage. Daarnaast hebben we potentiële locaties in kaart gebracht.

Onderzoeken, interviewen, adviezen opstellen

Een deel van de mensen bij Circulus is werkzaam in sociale werkgelegenheidsprogramma’s. Door te kijken naar hun talenten, werken ze samen aan verdere groei en professionalisering van de organisatie binnen het sociaal domein. Nieuwe werknemers op dit gebied komen momenteel binnen via vaste samenwerkingspartners zoals de gemeenten. Om de continuïteit in dit proces te bevorderen, hebben wij daarom onderzoek gedaan naar samenwerkingspartners in de keten, zoals zorgaanbieders in de regio, voor het vinden van toekomstige werknemers.

Informatie voor het ontwikkelen van de projectplannen gericht op jeugd- en jongerenwerk in Doesburg hebben we opgehaald door het houden van interviews. We spraken met medewerkers van Circulus en vroegen naar hun visie op de kansen, ontwikkelingen, uitdagingen en wat zij nog meer waarnemen in het werkveld. Dat gaf voeding voor een gedegen advies. Door ons te verdiepen in de behoeften en doelstellingen van Circulus en de doelgroep, hebben we een projectplan voor de komende twee jaar ontwikkeld dat sterk is op papier én haalbaar en effectief in de praktijk.

Zitten we op dezelfde golflengte?

De resultaten van de opdrachten hebben we in twee fases opgeleverd. Het onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor het uitbreiden van sociale werkplaatsen naar demontagehallen en het marktonderzoek naar kringloopwinkels in de regio hebben we gepresenteerd aan de opdrachtgever en vervolgens opgeleverd. De overige twee opdrachten zijn overgedragen aan een relatiebeheerder van Circulus.

Het succes van dit project zit vooral in het contact dat we hadden met Circulus. In onze aanpak werken we altijd vanuit de relatie, we werken echt samen met onze opdrachtgevers. Door regelmatig af te stemmen en de voortgang van het proces te delen, blijven we op één lijn met de behoeften en verwachtingen van de organisatie. Vragen stellen is daar een belangrijk onderdeel van: ‘Is dit waar jullie behoeften liggen of moeten we bijsturen?’ Elk vraagstuk, hoe complex ook, biedt een kans om samen te groeien en positieve verandering teweeg te brengen.

Leveren wij straks ook een bijdrage aan de missie van jouw organisatie? We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden!

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact