Direct naar de inhoud.

Partner van de publieke sector


Puur Publiek werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers in de publieke sector. We richten ons op participatie en samenwerking en bieden ondersteuning aan de verschillende sectoren. Voor elke sector en opdrachtgever bieden we een passende aanpak. Met onze cases geven we een inkijk in ons werk.

Afspraak maken

puurpubliek-referenties

Cases

Gemeenten, provincies en waterschappen

Voor lokale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen helpen we bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie, effectieve samenwerking en organiseren we interactie met belanghebbenden zoals gemeenteraden en participatieraden.

Onderwijs

Puur Publiek ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen bij het faciliteren van interactie en het creëren van betrokkenheid bij belanghebbenden zoals medezeggenschapsraden, ouderraden en leerlingenraden voor beleids- en besluitvorming.

Zorg

Voor opdrachtgevers in de zorg helpt Puur Publiek met stakeholdermanagement. We brengen belangen in kaart, ontwikkelen strategieën en organiseren werksessies voor co-creatie met medewerkers en leveranciers.

Netwerken en belangenverenigingen

Wat bindt een groep sterker dan een gezamenlijk belang? Van ondernemers tot patiënten en van natuurliefhebbers tot vakgenoten; voor elk belang faciliteren we gesprekken en ontwikkelen we strategieën voor samenwerking of belangenverdediging tussen verschillende groepen.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact