Direct naar de inhoud.

Gemeente Eemsdelta

Zoals veel bestuurders, politici, managers, beleidsmakers, communicatieprofessionals en andere ambtenaren in de publieke sector weten, zorgt een gevoelig onderwerp als herindeling voor veel en intensief werk, op allerlei gebied. Dan kun je soms de hulp van een onafhankelijk bureau gebruiken!

puurpubliek-referentie-gemeente-eemsdelta-logo

Gemeente Eemsdelta

Help: een herindeling

Wie
De gemeente Eemsdelta is op 1 januari 2021 ontstaan na de herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ook Werkbedrijf Fivelingo behoort hiertoe. De nieuw ontstane gemeente telt ruim 45.000 inwoners, verdeeld over 34 dorpen en steden. Eemsdelta is nu één van de tien gemeenten in de provincie Groningen.  

Wat
In de aanloop naar de herindeling is een grote behoefte ontstaan aan interne en externe communicatie over dit heikele onderwerp. Thema’s zoals nieuwe organisatie, de migratie, crisis en calamiteiten zijn hierbij van belang geweest. Maar ook de bereikbaarheid en dienstverlening richting de inwoners en ondernemers. Na de (door corona toch al bijzondere) raadsverkiezingen in november 2020 zijn daar ook de onderwerpen ‘Nieuw college’ en ‘Coalitieakkoord’ aan toegevoegd. 

Hoe
Dankzij bemiddeling van Nico Jan van Hemel is ons team druk bezig geweest met de strategie en uitvoering. Er zijn zo’n 180 (!) digitale gesprekken gevoerd; de basis voor uitgebreide communicatie via interne en externe kanalen. Rondom de jaarwisseling is gezorgd voor crisiscommunicatie. Meteen na de herindeling is de dienstverlening en bereikbaarheid van de nieuwe gemeente  uitgebreid onder de aandacht gebracht. De gemeente Eemsdelta is enorm tevreden over de inzet en expertise van Puur Publiek én over de vormgeving van onze partner Puuridee

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact