Direct naar de inhoud.

Gemeente Emmen

Goed werkgeverschap, hoe laat je dat aan de buitenwereld zien als organisatie? Een vraag waarmee gemeente Emmen bij Puur Publiek kwam. Een interessante vraag uit onverwachte hoek, omdat gemeentelijke organisaties doorgaans terughoudend zijn in hun profilering. Een stap die de toenemende behoefte van de gemeente om expertise in huis te halen voor complexe maatschappelijke vraagstukken weerspiegelt. Als antwoord hierop zijn we aan de slag gegaan met een herkenbaar en dynamisch werkgeversprofiel, gericht op het aantrekken en behouden van nieuwe collega’s.

gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Herkenbaar werkgeversprofiel

Een verfrissende manier om het imago van gemeente Emmen neer te zetten; zowel intern als extern. Dat was in een notendop de uitdaging waarvoor we stonden bij de start van deze opdracht. En de manier waarop was vanaf het begin ook al duidelijk: met een werkgeversprofiel. Een schrijven waarin de rijke historie van de gemeente, de kernwaarden en de dynamiek van de werkomgeving zijn weerspiegeld.

De rode draad van het verhaal

Onze eerste stap bestond uit een stuk onderzoek en het analyseren van documentatie die we ontvangen hadden. Wat is de rode draad voor het verhaal en wat zijn de belangrijkste elementen die moeten terugkomen in het verhaal? De documenten die we hiervoor hebben geraadpleegd liepen zeer uiteen: van de missie en visie tot de bestuursfilosofie en jaarplannen van de gemeente. Voor het volledige beeld namen we in ons voorwerk ook de geschiedenis, cultuur, belangrijke prestaties en mijlpalen van gemeente Emmen mee.

Kernwaarden met historie

Met alle verzamelde informatie duidelijk voor ogen, schreven we een eerste versie van het verhaal. De kernwaarden ‘Verbinding, Ruimte, Daadkracht en Realistisch’ waren vanaf het begin een belangrijk onderdeel van het profiel. Kernwaarden die in Emmen gevormd zijn, door de dorpen die bij elkaar zijn gekomen en samen zijn gaan werken. De hands-on mentaliteit waarmee binnen de organisatie gewerkt wordt komt ook naar voren in het stuk.

Interactieve sessies

De volgende stap was het betrekken van belanghebbenden bij het proces. Belangrijk, om ervoor te zorgen dat het verhaal gedragen wordt binnen én buiten de organisatie. Vanuit een neutrale rol faciliteerden we daarom verschillende interactieve sessies met een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke organisatie, waarbij de dialoog centraal stond. Sessies die essentieel waren voor het verfijnen van het werkgeversprofiel en zorgen voor aansluiting bij de diverse perspectieven binnen de gemeente. Daarnaast werd het werkgeversprofiel gepresenteerd aan en goedgekeurd door het Concernmanagementteam (CMT).

Een dynamisch werkgeversprofiel

Het werkgeversprofiel van gemeente Emmen is een verhaal dat nog wordt verteld en niet in beton is gegoten. Het is een dynamische tekst, met een aansprekende structuur. Het stuk is daarom geschreven met in elkaar grijpende alinea’s die zowel afzonderlijk als in willekeurige volgorde gebruikt kunnen worden. De onderdelen zijn uitwisselbaar en vormen altijd hetzelfde verhaal, zij het in een andere volgorde. Het benadrukt de organisatie als een plek voor ontwikkeling, die zelf ook in ontwikkeling is. En als een plek waar samen het verschil maken en ‘Noaberschap’ onderdeel zijn van de bedrijfscultuur.

Ben jij op zoek naar een heldere manier om jouw organisatie als werkgever te presenteren? Dan gaan we graag met je in gesprek!

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact