Direct naar de inhoud.

Gemeente Emmen

De nieuwe Omgevingswet is de grootste verandering in wetgeving in tientallen jaren. Puur Publiek is door gemeente Emmen gevraagd om deel te nemen aan een programmateam Omgevingswet. Doel van dit team is inzetten op samenwerking en begrip. Zowel inwoners als ondernemers, medewerkers, bestuurders en politici moeten bewust worden gemaakt van het belang van de nieuwe wetgeving.

Logo_GemEmmen

Gemeente Emmen

De omgevingswet laten leven

De Omgevingswet is een belangrijke en veelomvattende wet, die van grote invloed is op de directe leefomgeving. Het zorgt voor grote veranderingen voor inwoners en ondernemers. En ook voor gemeenten zal er veel veranderen nu de wet per 1 januari 2024, na veel uitstel, uiteindelijk wordt ingevoerd.

Programmateam

Als deelnemer aan het programmateam is Puur Publiek onderdeel en getuige geweest van een interessante dynamiek. Van een interne start tot aan verschillende overlegvormen met projectleiders en wethouders, tot de bijzondere interne communicatie met een keur aan bijeenkomsten, content voor intranet, een digitale participatietool en presentaties.

De nadruk in het programmateam Omgevingswet is gelegd op het creëren van draagvlak en de toename van urgentie, bewustwording en samenwerking. De focus bij de strategie is daarbij in eerste instantie gericht op de interne organisatie: opdrachtgever/opdrachtnemer, stuurgroep, projectleiders, medewerkers (veelal in het fysieke domein), wethouder en raadsleden. Immers: ‘binnen beginnen is buiten winnen’.

Sessies en bijeenkomsten

Tijdens de duur van het programma zijn er veel bijzondere sessies en bijeenkomsten bedacht, ontwikkeld en geleid. Een greep hieruit: roadshows voor vakteams, een workshop op een festival, presentaties, brainstormsessies, incompany werkateliers, rollenspelen en interactie met belanghebbenden. Dit alles is omlijst met de nodige prikkelende content op intranet en verduidelijkende infographics.

Extern is deelgenomen aan een werkgroep van Omgevingsplatform Drenthe (OPD). Daarnaast heeft Puur Publiek ook de gespreksleiding verzorgd bij een landelijke webinar van de Vereniging Projectmanagers Nederlandse Gemeenten (VPNG) en een drukbezochte provinciale kennissessie van de OPD in de Statenzaal van het Provinciehuis in Assen.

Klaar voor invoering

Het programma is na de zomer gestopt en ‘de lijn ingebracht’. Zo kan er volop worden geoefend en getest. Het doel is om met ingang van 2024 klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende deelprojecten Omgevingsplan, Omgevingsvisie, ICT, Participatie, Financiën, Omgevingstafel, Leren & Ontwikkelen en Toepasbare regels.

De externe communicatie is ondertussen ook ontwikkeld en voorbereid met diverse partijen en betrokkenen. Daarna is of wordt het gedeeld met ketenpartners, samenwerkende partijen, Erkende Overleg Partners en individuele inwoners. In OPD-verband is recent een tweetal informatiepagina’s over de Omgevingswet samengesteld (en gepubliceerd in alle Drentse huis-aan-huiskranten).

Ben je ook op zoek naar begeleiding voor jouw programma, incompany bijeenkomsten of een strategie voor ontwikkeling en implementatie? Lees dan verder over de mogelijkheden van consultancy.


WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact