Direct naar de inhoud.

Gemeente Emmen

Het team achter de Omgevingswet zet in op samenwerking en begrip, en wil mensen bewuster maken van het belang. Een consultant van Puur Publiek was onderdeel van de dynamiek. Van een interne start tot aan overleg met projectleiders en wethouders, tot bijzondere interne communicatie met bijeenkomsten, intranet content en presentaties.

Logo_GemEmmen

Gemeente Emmen

De omgevingswet laten leven

Wie
In Gemeente Emmen heeft de senior consultant van Puur Publiek deel uitgemaakt van een programmateam Omgevingswet.

Wat
De Omgevingswet is de grootste verandering in wetgeving in tientallen jaren; het is van grote invloed op de directe leefomgeving. Daarmee is het niet alleen een grote verandering voor inwoners en ondernemers, maar ook voor gemeenten. Na veel uitstel wordt de Omgevingswet nu toch ingevoerd, per 1 januari 2024.

Hoe
De nadruk in het projectteam Omgevingswet gelegd op het bereiken van draagvlak en de toename van urgentie, bewustwording en samenwerking. De focus bij de strategie is in eerste instantie gericht op de interne organisatie: opdrachtgever/opdrachtnemer, stuurgroep, projectleiders, medewerkers (veelal in het fysieke domein), wethouder en raadsleden.

Er zijn vele bijzondere sessies en bijeenkomsten bedacht, ontwikkeld en geleid: roadshows, een workshop op een festival, Brugsessies, presentaties, brainstorms, werkateliers en interactie. Dit alles is omlijst met prikkelende content op intranet en infographics.

Extern is deelgenomen aan een werkgroep van Omgevings Platform Drenthe (OPD) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook is de gespreksleiding verzorgd bij een landelijk webinar.

Het programma gaat nu ‘de lijn in’,  zodat er volop kan worden geoefend en getest, om er met ingang van 2024 klaar voor te zijn (met de projecten Omgevingsplan, Omgevingsvisie, ICT, Participatie, Financiën, Omgevingstafel, Leren & Ontwikkelen en Kennisbank). De externe communicatie wordt ontwikkeld en voorbereid, richting ketenpartners, samenwerkende partijen, Erkende Overleg Partners en individuele inwoners.

Wil jij je ook een programma begeleiden, in company trainen en/of een strategie voor ontwikkeling en implementatie? Lees dan verder over de mogelijkheden van consultancy.


WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact