Direct naar de inhoud.

Gemeente Emmen

Inwoners en ondernemers betrekken bij het beleid dat je voert. Hoe doe je dat als gemeente? Een interessant vraagstuk. Ook voor de gemeente Emmen, die daarvoor het projectteam Participatie in het leven heeft geroepen. Een werkgroep met verschillende experts, waaronder Puur Publiek.

Logo_GemEmmen

Gemeente Emmen

Participatie in de praktijk

Naast Puur Publiek werd het projectteam Participatie gevormd door een diverse groep professionals, waaronder beleidsadviseurs, een handhaver, een jurist, een vergunningverlener, een trainee en een communicatieadviseur. Het doel? Participatie effectiever inrichten voor inwoners en ondernemers in de gemeente Emmen.

Handig hulpmiddel voor participatie

Het samenspel tussen de gemeente, het team en de doelgroep heeft meerdere resultaten opgeleverd. Zo is er een inhoudelijke “Think”-tool ontwikkeld, om advies te geven over participatie. Dit hulpmiddel is een initiatief van de Vereniging Projectmanagers Nederlandse Gemeenten (VPNG), waarmee initiatiefnemers voor leefomgevingsontwikkelingen advies krijgen over de wijze van participatie, via een vragenboom.

Eenvoudigere dienstverlening

Aan het vergemakkelijken van dienstverlening richting inwoners is ook gedacht. Daarvoor is een handleiding gecreëerd die voornamelijk inspeelt op de nieuwe Omgevingswet die in 2024 in werking treedt. De handleiding wordt zowel online als offline, aan de balie van gemeente Emmen, aangeboden.

Inzicht en inspiratie door kennisdeling

Binnen de gemeentelijke organisatie is op verschillende manieren kennis gedeeld en opgehaald. Puur Publiek heeft daarvoor onder andere de procesbegeleiding verzorgd bij een serie incompany bijeenkomsten. Tijdens werkateliers zijn zowel concrete casussen behandeld als rollenspellen gespeeld. Dit heeft bij de deelnemers veel inzicht en bewustwording opgeleverd.

Verrijken we jouw programmateam binnenkort ook met onze expertise? Lees hier meer over onze mogelijkheden voor consultancy.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact