Direct naar de inhoud.

Onderzoek: media en Minister

Hoe kom je in het NOS Journaal? En hoe zorg je voor actie van zowel de Minister als diverse betrokken partijen? Na een bijzonder samenwerkingstraject kunnen twee landelijk werkende onderzoeksbureaus en een adviesbureau voor gemeenten in het sociaal domein antwoord geven op deze vragen.

logo-optimalistic-muzus-stimulansz

Optimalistic, Muzus en Stimulansz

Presentatie en mediastrategie

Wie
De onderzoeksbureaus Optimalistic en Muzus hebben, samen met Stimulansz, gezamenlijk onderzoek verricht naar het verrekenen van inkomsten voor mensen die de stap naar werk maken. Het is voor het eerst dat dit onderwerp op zo’n uitgebreide schaal is onderzocht. De onderzoekers hebben niet alleen belevingsinterviews afgenomen bij professionals van UWV en gemeenten, maar ook een enquête uitgezet die door bijna 800 uitkeringsgerechtigden is ingevuld. 

Wat
De onderzoeksbureaus hebben Puur Publiek ingeschakeld voor de opzet van en begeleiding bij de mediastrategie. Dit omdat zij verwachtten dat de opvallende uitkomsten van het onderzoek zeer mediagevoelig zijn. Tegelijkertijd is ook de digitale presentatie van het onderzoeksrapport voorbereid en uitgevoerd. Puur Publiek heeft constant oog gehad voor het feit dat publicitair voorkomen moest worden dat met name UWV en gemeenten door de media in een negatief daglicht gezet zouden worden. 

Hoe
Na bemiddeling van Nico Jan van Hemel van Het Geheime Wapen heeft Puur Publiek eerst een mediastrategie bepaald op basis van de analyse van de probleemstelling. Aansluitend hebben uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met betrokken partijen; naast UWV waren dat de Landelijke Cliëntenraad (LCR), Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Uiteindelijk heeft deze interactie en participatie geleid tot een gezamenlijke (digitale) presentatie van het rapport én een gezamenlijk persbericht (met onder andere een reactie van Minister Koolmees van SZW). Naast vele berichten en reacties op diverse sociale media hebben met name het dagblad Trouw en de NOS het onderzoeksrapport prominent aandacht gegeven. Trouw heeft een bericht op de voorpagina geplaatst en het NOS Journaal is door 1,9 miljoen kijkers(!) bekeken.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact