Direct naar de inhoud.

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Doe het maar eens. Breng de belangen van verschillende partijen maar eens bijeen. Werk samen aan een maatschappelijk belang. Zie hier waartoe het kan leiden als dat lukt.

puurpubliek-logo-snv

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Gesprek tussen/met de overheid

Wie
Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten, twee waterschappen en twee provincies in zuidoost Drenthe en noordoost Overijssel. Deze samenwerking is ontstaan in het kader van het landelijk Deltaprogramma voor Ruimtelijke Ordening.

Wat
De partners van de samenwerking hebben als doel om de effecten van klimaatverandering en de daarvoor benodigde klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven, landbouw, natuurorganisaties, interne doelgroepen, semi-overheden en NGO’s. De doelstelling is om deze uiteenlopende doelgroepen in dialoog te laten gaan met de overheid én met elkaar over de effecten van klimaatverandering, het afwegen van risico’s en eventuele oplossingen.

Hoe
In nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers uit het waterdomein is de campagnestrategie ‘Laat u niet verrassen’ ontwikkeld. Via de campagnewebsite wordt middels een chat en poll online de dialoog gevoerd. Daarnaast is een toolbox ontwikkeld waarmee de partners zelf de dialoog kunnen promoten en faciliteren. Hiertoe behoren middelen zoals teksten, afbeeldingen, een animatie en een spel dat ingezet kan worden als gespreksmethode voor dialoogsessies.

Kenmerkend aan dit project is niet alleen de realisatie, maar vooral ook de procesbegeleiding en organisatie van bijeenkomsten. Dit levert effectieve samenwerking op, met gewenste opbrengst.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact