Direct naar de inhoud.

Vereniging van Drentse Gemeenten

Ook in de publieke sector gaat het bij beleidsprocessen vaak om gedrag, houding en cultuur. Soms is dit een aandachtspunt in de interne organisatie(s), maar soms moet ook een divers publiek worden aangezet tot actie.

puurpubliek-logo-vdg

Vereniging Drentse Gemeenten

Samen sterk vóór afvalscheiding

Wie
Bij Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), een provinciale afdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn de twaalf Drentse gemeenten aangesloten. De werkgroep Markerein van de VDG richt zich met name op het onderwerp afvalscheiding.

Wat
Voorafgaand aan het ontwikkelen van een communicatiestrategie is het draagvlak bij elke gemeente in kaart gebracht. De werkgroep wilde in dit voortraject een basis leggen met de inzichten van beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs. De strategie om te komen tot meer bewustwording van afvalscheiding, is vervolgens in nauwe samenwerking besproken en uitgevoerd met de werkgroep, communicatieadviseurs van de gemeenten en een extern gedragswetenschapper.  Zo is uiteindelijk de campagne ‘Geef het door’ ontwikkeld.

Hoe
De campagne is gelanceerd tijdens een officieel moment waarbij de campagnewebsite is gepubliceerd en een introductievideo via social media is gedeeld. Dit is gevolgd door een online advertising campagne en het publiceren van ‘geef-het-door-content’ met boodschappen van bestuurders en medewerkers van elke gemeente. Zo ontstond enerzijds optimale betrokkenheid bij bestuurders en ambtenaren en anderzijds een goed bereik onder inwoners dankzij het delen op alle sociale mediakanalen van de deelnemende gemeenten.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact