Direct naar de inhoud.

Strategie behandeling Bodemdaling

Opdracht: Ontwikkel een Servicepunt

In de Drentse veengebieden kunnen de inwoners worden geconfronteerd met schade, als gevolg van bodemdaling. Bodemdaling is het voortvloeisel van oxidatie van veen, van klink en zetting van klei of van processen in de diepere ondergrond. Dit leidt tot schade aan funderingen, leidingen en infrastructuur.

Servicepunt Bodemdaling

Om de bewoners die dit meemaken zo goed mogelijk van informatie te voorzien, te helpen en begeleiden zijn de onafhankelijke adviseurs van Puur Publiek en partner Puuridee ingeschakeld. Ze hebben de opdracht gekregen om een plan van aanpak voor een Servicepunt Bodemdaling te ontwikkelen. Hierbij werken de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en twee waterschappen, Vechtstromen en Hunze en Aa, nauw samen.

De werkwijze

Het Plan van Aanpak is (uiteraard met een communicatiestrategie) ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gaat natuurlijk niet zomaar. Zo’n proces vraagt veel overleggen met diverse betrokkenen en – heel belangrijk- de belangenpartijen. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de symbolische opening van een – fysiek én digitaal- Servicepunt.

De symbolische opening

Puur Publiek heeft gezorgd voor de gespreksleiding bij dit symbolische startmoment. Aanwezig waren onder meer de bestuurders van de gemeente, provincie en de twee waterschappen, de klankbordgroep van de getroffen inwoners en natuurlijk de medewerkster die het Servicepunt gaat bemensen.
Alle partijen hebben samengewerkt aan het bouwen van een (door Puuridee ontworpen) kubus. Een mooi symbool voor het samen opbouwen van een plan om de problematiek van de bodemdaling op te lossen: iedereen draagt een steentje bij.

Meer weten?

Wil je meer weten over communicatiestrategieën bij maatschappelijke problematieken? Neem gerust contact met ons op.


WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact