Direct naar de inhoud.

Bewustzijn, leidraad en relatie

De ideale werkwijze
Een prettig startpunt is een gedeeld bewustzijn over de koers van het bestuur én wie nu de belanghebbenden zijn die ertoe doen. Vervolgens ontwikkelen we met een interactiestrategie een leidraad op maat. Een consistente aanpak en goede communicatie hierover, creëert vertrouwen en levert een goede relatie op.

puurpubliek-bewustzijn-koers-bestuur-en-belanghebbenden
"Bouwen aan vertrouwen en effectieve besluitvorming"

Wat we doen

Methode: consistentie in aanpak

De methode van Puur Publiek start met een praktische analyse en een gewogen strategie. We blijven nu eenmaal Noorderlingen met een voorliefde voor ‘praktisch’ en ‘nuchter’. Op een goede basis formuleren we een doelgerichte aanpak voor consultatie en participatie. Vanzelfsprekend is in het hele proces oog voor rapportage en relatiebeheer. Bouwen aan vertrouwen en effectieve besluitvorming: Puur Publiek denkt én doet graag mee!

Participatiestrategie

Aan de hand van een omgevingsanalyse, interactiestrategie en consultatie- & participatietrajecten wordt een volledige basis gelegd voor succesvolle en effectieve participatiestrategie.

omgevingsanalyse

Sessies en workshops

Wij bieden diverse sessies en workshops aan: stakeholderanalyse, interactiestrategie, consultatie & participatie en in gesprek in een Arenatraining.

puurpubliek_interactiestrategie

Mediatraining

Aan de hand van praktijkvoorbeelden focussen we ons op het trainen van scherpe interviews en effectieve woordvoering, in contact met diverse media.

puurpubliek_rapportage-relatiebeheer

Gespreksleiding

Bij gespreksleiding ligt de focus op het organiseren van een optimaal gesprek, debat of dialoog waarin alle belanghebbenden hun bijdrage kunnen leveren.

puurpubliek_consultatie

Interim consultancy

Puur Publiek ondersteunt voor korte of langere tijd een programmateam, beleidsteam of bestuurder(s) die te maken hebben met een intensief of complex besluitvorming- en/of veranderingstraject.

puurpubliek-consistentie-in-aanpak
WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact