Direct naar de inhoud.
"Aan de slag in interactieve trainingssessies"

Sessies en workshops

Stakeholderanalyse – Wie zijn je stakeholders, wat willen ze van je?

Welke belangen en welke belangengroepen (intern en extern) zijn relevant? We diepen de verschillende groepen en hun standpunten uit. Ook kijken we naar de wijze waarop we tot interactie kunnen komen met elke groep, inclusief de mate waarin dit wenselijk of noodzakelijk is.

Opbouw: 3 rondes: (1) Inventarisatie, (2) inhoud/toepassen, (3) toepassen/vervolg.

Resultaat: deze strategiesessies zorgen voor het vergroten van bewustzijn rondom de diverse stakeholders en hun belangen of perspectieven. Dit wordt benut en toegepast voor uw koers, besluit of beleid.

Interactiestrategie– Hoe kom je tot het juiste gesprek?

Welke rol spelen stakeholders bij bestuur of beleidsontwikkeling? Wat past bij de koers van de organisatie en via welke route kom je in gesprek met de juiste stakeholders? Als aanvulling op de stakeholdersanalyse geven we onafhankelijk sturing aan de dialoog, binnen en buiten de organisatie.

Opbouw: 3 rondes: (1) Inventarisatie, (2) inhoud/toepassen, (3) toepassen/vervolg

Resultaat: deze strategiesessies geven inzicht hoe met (de informatie en situatie van) stakeholders moet worden omgegaan bij besluitvorming en het beleidsproces.

puurpubliek_interactiestrategie

Consultatie & participatie – Welke gereedschapskist kun je benutten?

Hoe haal je informatie op bij de juiste bron? Hoe organiseer je co-creatie? Laat stakeholders constructief meedoen en meedenken in een goed georganiseerde dialoog.

Opbouw: 3 rondes: (1) Inventarisatie, (2) inhoud/toepassen, (3) toepassen/vervolg

Resultaat: deze strategiesessies zorgen voor het vaststellen en toepassen van de beste werkvormen voor besluitvorming en consensus (intern en extern).

puurpubliek_consultatie

In gesprek in een Arenatraining – constructieve interactie met stakeholders

In een Arenatraining staat een interactieve en intensieve casusgerichte aanpak centraal. We werken samen met een gedragswetenschapper (Madelon van Hemel). Op basis van praktijkvoorbeelden analyseren en evalueren we de mogelijke standpunten en reacties. In korte tijd wordt op een zo effectief mogelijke manier de interactie met stakeholders ingevuld en uitgewerkt.

Opbouw: 3 rondes: (1) Inventarisatie, (2) inhoud/toepassen, (3) toepassen/vervolg

Resultaat: de training zorgt (op basis van praktijkvoorbeelden) voor het toepassen van adequate woordvoering en/of gespreksvoering met stakeholdersgroepen en het benutten hiervan bij uw beleid of besluit.

Cases

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact